Video | NBC 10 Philadelphia

    Saying Farewell to 'The Flitzer'