Kenan Thompson Declares Respect for Fred Armisen on "Late Night” - NBC 10 Philadelphia

    Kenan Thompson Adores Fred Armisen

    Keenan Thompson on Seth Myers (Published Monday, Mar 10, 2014) Keenan Thompson on Seth Myers See More