'Warplay' Takes to the Stage - NBC 10 Philadelphia

    'Warplay' Takes to the Stage