Fireworks Market Explosion Kills and Injures Dozens Outside Mexico City | NBC 10 Philadelphia

Fireworks Market Explosion Kills and Injures Dozens Outside Mexico City